Zajęcia dodatkowe

W naszej placówce odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski
  • Rytmika
  • Religia - na życzenie rodzica

Zajęcia otwarte dla rodziców

Zajęcia z udziałem rodziców organizowane są dwa razy w roku szkolnym w każdej grupie.
Naszym celem jest umożliwienie rodzicom bezpośredniej obserwacji własnego dziecka na zajęciach organizowanych w grupie, jego umiejętności i zaradności w czasie pracy w grupie i indywidualnych sytuacjach zadaniowych.
Chcemy, aby państwo lepiej poznali pracę nauczyciela w przedszkolu, sposobu prowadzenia zajęć.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia logopedyczne odbywają się  w czasie pobytu dziecka w placówce.

Współpraca z psychologiem

Nasze przedszkole współpracuje z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim.

Jeśli rodzice chcą indywidualnie porozmawiać nt dziecka, jego problemów, zachowań, prosimy o poinformowanie o tym nauczyciela prowadzącego grupę dziecka, który ułatwi kontakt z poradnią lub psychologiem. Adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagodiczna
ul. Mendego 3 (okolice Starostwa)
Wodzisław Śląski
tel. 32 4561993

do góry