O Przedszkolu

Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie

Nasze przedszkole usytuowane jest w centrum wsi Godów, miejscowości przygranicznej sąsiadującej z Czechami, położonej w malowniczym dorzeczu trzech rzek - Olzy, Szotkówki i Piotrówki.

W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały do których uczęszcza 63 dzieci. 

Zatrudnionych jest pięć nauczycielek z pełnymi kwalifikacjami.

Do dyspozycji mamy cztery sale zajęć z łazienkami, szatnię dla dzieci, salę gimnastyczną, taras wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci, duży pięknie zagospodarowany ogród z placem zabaw dla dzieci oraz parking dla rodziców.

Głównym celem pracy przedszkola w obszarze działalności wychowawczo dydaktycznej jest wszechstronny rozwój dzieci w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
Chcemy sprawić, by nasze przedszkole stało się nierozerwalnym elementem środowiska, by dzieci mogły doświadczyć tego co dobre i co służy ich rozwojowi, aby nabyły umiejętności potrzebnych w życiu społecznym w takim stopniu w jakim potrafią i są gotowe.

do góry