Kącik logopedyczny

Pamiętaj, wada wymowy jest uciążliwa przede wszystkim dla Twojego dziecka i nie jest jego winą, więc pomóż mu i zadbaj o to, aby prawidłowo mówiło i pięknie się wypowiadało.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

We wrześniu w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. W grupach dzieci młodszych - Smerfy odbywają się zajęcia logopedyczne prowadzone z całą grupą. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
 • Dodatkowo odbywają się zajęcia logopedyczne dla dzieci z orzeczeniami i opiniami z PPP.

Co najmniej raz w semestrze odbwać się będą konsultacje logopedyczne.

Apel waszego dziecka

Mamo, tak wiele potrafisz i możesz zrobić dla mnie. Wiem, że mnie kochasz. Czy jednak wiesz, że dla mojego rozwoju potrzebny jest także prawidłowy rozwój mowy, że nie wystarczy tylko nakarmić mnie i ubrać?

Jeśli mnie kochasz najmocniej na świecie to:

 • zrób coś, bym mówił poprawnie, bo dzieci śmieją się ze mnie;
 • bądź cierpliwa, gdy mi coś nie wychodzi i nie zniechęcaj się;
 • urozmaicaj ćwiczenia ze mną, bo nużą mnie ciągle te same zajęcia;
 • nie każ mi ćwiczyć za długo, bo nie mogę dłużej niż 20 minut skupić się na wykonywanym ćwiczeniu;
 • powtarzaj wielokrotnie ten sam materiał ćwiczeniowy;
 • przygotuj ze mną zalecony materiał ćwiczeniowy tak, by logopeda był ze mnie zadowolony, bo zależy mi na jego uznaniu;
 • nie daj się nabrać, gdy próbuję wymigać się od ćwiczeń swoimi wykrętami, bądź konsekwentna;
 • nie przerywaj rozpoczętej terapii, bo chcę mówić tak dobrze, jak inne dzieci.

Jako logopeda pragnę zwrócić się do rodziców i powiedzieć w imieniu wspomnianych wyżej dzieci:

MAMO! TATO!

 • Efekt terapeutyczny zależy także od Ciebie.
 • Pomóż swojemu dziecku opanować prawidłową wymowę.
 • Terapia (leczenie) nie polega tylko na przychodzeniu do logopedy.
 • Niezbędne jest dokładne i systematyczne wypełnianie w domu zaleceń logopedy.

Nie oczekuj na „cudowną pigułkę”, która sprawi, że Twoje dziecko będzie mówiło poprawnie - takiej jeszcze nie wynaleziono.

Efekty terapii uzależnione są m.in.:

 • od Twojego zaangażowania i współpracy z logopedą,
 • od motywacji dziecka do spełniania podawanych zaleceń,
 • od częstotliwości i systematyczności ćwiczeń,
 • od metod wspierających główną metodę terapii.

NIE ZMIENIAJ LOGOPEDY LECZ ZMIEŃ SWÓJ STOSUNEK DO WŁASNYCH OCZEKIWAŃ I PODEJMIJ WSPÓŁPRACĘ Z LOGOPEDĄ.

Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym

3-latek powinien wymawiać:

 • wszystkie samogłoski,
 • spółgłoski: m, mi, b, bi, p, pi, f, fi, w, wi, k ki, g, gi, ch, l, li, j, ł, d, n, ś, ź, ć, dź, ń,
 • zaczynają się pojawiać: s, z, c, dz,
 • czasami sz, ż, cz, dż.

U 4-letniego dziecka:

 • utrwalają się: s, z, c, dz,
 • pojawiają się sz, ż, cz, dż,
 • pojawia się r.

5-latek powinien już wymawiać:

 • sz, ż, cz, dż oraz r (ale ok. 35% dzieci nie wymawia jeszcze prawidłowo najtrudniejszych głosek).
do góry