Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1824) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godowie informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Zespołem osób doświadczonych trwale lub okresowo z trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".
Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr +48 32 476 50 07 
 • fax pod nr +48 32 476 50 07
 • e-mail na adres: 
 • listownie na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny , ul. Szkolna 11, 44-340 Godów z dopiskiem usługa tłumacza języka migowego i wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

  Zgłoszenie

  Wybierając formę komunikacji należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • adres korespondencyjny,
  • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną,
  • przedmiot rozmowy

  Informacje o Zespole Szkolno - Przedszkolnym  w języku migowym

   

   

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godowie znajduje się przy ul. Szkolnej 11 w Godowie. 

Nawierzchnie ciągów pieszych oraz przed wejściem głównym są utwardzone i wypłaszczone, dzięki czemu zapewniają swobodny dojazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. Obok budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Do budynku prowadzą 4 wejścia plus jedno ewakuacyjne. Wejście główne do budynku znajduje się od strony przedszkola . Wejście jest z 1 schodem. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Wejście dla uczniów znajduje się  od strony boiska szkolnego, do którego prowadzą schody. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, klient może skorzystać z dzwonka w celu przywołania pracownika. Wejście nr 3 znajduje się bezpośrednio od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody, obok nich znajduje się platforma umożliwiająca dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Wejście nr 4 znajduje się bezpośrednio od strony boiska. Do wejścia prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Na parterze pomiędzy wejściem głównym a wejściem nr 4 znajduje się  Sekretariat oraz Gabinet Dyrektora, w którym można uzyskać informację lub pomoc. Wejście na piętro i do piwnicy umożliwiają schody (brak windy). Brak barier poziomych na poszczególnych kondygnacjach uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz poziom -1 przy sali gimnastycznej, na który prowadzi winda znajdująca się w części budynku sali gimnastycznej. W budynku szkoły i przedszkola nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej lub systemów FM wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Do budynku szkoły i przedszkola można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Dyrektora placówki przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Na parterze znajduje się:

 1. Sekretariat oraz Gabinet Dyrektora, gdzie można złożyć i pobrać wniosek, zapisać dziecko do szkoły oraz uzyskać dodatkowe informacje o sposobie załatwienia sprawy.
 2. Sala od numer od 1 do 4 dla uczniów klas 1-3
 3. Szatnie dla dzieci
 4. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz personelu
 5. Toaleta przystosowana dla młodszych dzieci
 6. Świetlica szkolna
 7. Pokój nauczycielski

Na piętrze znajduje się:

 1. Sala od numeru 5 do 13
 2. Biblioteka szkolna znajduje się w sali nr 10
 3. Składnica akt
 4. Toalet męskie oraz damskie
 5. Gabinet pielęgniarki szkolnej
 6. Sala komputerowa
 7. Gabinet pedagoga
 8. Magazynek

Na poziomie -1 znajduje się:

 1. Szatnia damska
 2. Szatnia męska
 3. Szatnia dla osób niepełnosprawnych
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych
 5. Toalety damskie i męskie
 6. Gabinet trenera
 7. Pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki
 8. Sala gimnastyczna z magazynem na sprzęt sportowy

Na poziomie -1 w budynku głównym szkoły znajduje się piwnica;

 1. Kotłownia
 2. Skład opału
 3. Pomieszczenia gospodarcze
 4. Wyciąg

Budynek przedszkola stanowi odrębną cześć budynku szkoły, połączony tunelem podziemnym.

Nawierzchnie ciągów pieszych  są utwardzone  kostką brukową, do wejścia głównego od strony parkingu (wjazd od ulicy 1 Maja), prowadzą schody, natomiast wejście dodatkowe/tylne jest wypłaszczone, dzięki czemu zapewniają swobodny dojazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. Obok wejścia dodatkowego/tylnego (od strony ulicy Szkolnej) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do budynku nie znajduje się bezpośrednio od ul. Szkolnej. Wjazd na parking znajduje się od strony ulicy 1Maja i prowadzi wybrukowaną nawierzchnią. Do wejścia głównego prowadzą schody, brak nakładek na schodach umożliwiających dojazd do wejścia głównego. Wejście dodatkowe/tylne znajduje się w bezpośrednim położeniu parkingu szkoły. Do wejścia prowadzi wypłaszczona nawierzchnia brukowa.

Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, przy wejściu głównym znajduje się  Kancelaria, w której można uzyskać informację lub pomoc. Brak barier poziomych  uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.

W budynku przedszkola znajdują się:

Po stronie prawej od wejścia głównego:

 1. Sala od 1 do 4 z szatnią przed wejściem do sali oraz łazienką z wejściem bezpośrednio z sali.

Po stronie lewej od wejścia głównego:

 1. Kancelaria w której można uzyskać informacje związane z funkcjonowaniem placówki, płatnościami, zapisem dziecka do przedszkola.
 2. Pomieszczenie gospodarcze
 3. Pomieszczenie socjalne
 4. Pomieszczenie na wózki do wydawania posiłków.
 5. Wejście do kuchni oraz zmywalnia
 6. Dla pracowników kuchni istnieje osobne wejście, znajduje się ono od strony parkingu szkolnego (wjazd od ulicy Szkolnej), bezpośrednio przy wejściu dodatkowym/tylnym do budynku przedszkola.

Od strony wejścia do kuchni znajdują się:

Po prawej stronie od wejścia:

 1. Magazyn artykułów suchych.
 2. Pomieszczenie gospodarcze - wyposażenie kuchni
 3. Pomieszczenie obróbki wstępnej mięsa i magazyn jaj.

Po lewej stronie od wejścia

 1. Magazyn warzyw i owoców
 2. Obróbka wstępna warzyw.
 3. Łazienka dla personelu kuchni
 4. Szatnia dla pracowników kuchni.
 5. Kuchnia

Chcąc załatwić sprawę w Zespole Szkolno - Przedszkolnym można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr 032 476 50 07.
 2. Bezpośrednio w Sekretariacie szkoły lub przedszkola.
 3. Poprzez platformę internetową Librus.
 4. Poprzez e-maila

Wnioski potrzebne do załatwienia spraw dostępne są do pobrania w Sekretariacie oraz na stronie internetowej Zespołu  zsp-godow.godow.pl

 

 

 

do góry