Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie na rok szkolny 2017/2018

6.00-8.00

 • Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie

8.00-9.00

 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową
 • Czynności organizacyjne, higieniczne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania
 • Śniadanie

9.00-10.00

 • Zajęcia dydaktyczne z całą grupą

10.00-11.00

 • Zabawy i gry ruchowe, zajęcia sportowe na powietrzu, w tym: zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zabawy na placu zabaw, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach), ćwiczenia gimnastyczne w sali lub hali sportowej

11.00-12.00

 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna dostosowana do ich możliwości i potrzeb
 • Zabawy dywanowe, kołowe ze śpiewem
 • Czynności organizacyjne, higieniczne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu 

12.00-13.00

 • Obiad
 • Relaks poobiedni (ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej)
 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, dydaktyczne, ćwiczenia manualne, grafomotoryczne
 • Na życzenia rodziców religia
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna dostosowana do ich możliwości i potrzeb

13.00-14.00

 • Zabawy ruchowe, kołowe, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, samorzutna aktywność dzieci według zainteresowań
 • Wyjście na plac zabaw
 • Zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, kółko gier planszowych, kółko czytelnicze
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna dostosowana do ich możliwości i potrzeb

14.00-15.00

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, gry dydaktyczne, stolikowe
 • zabawy na placu przedszkolnym
 • podwieczorek

15.00-16.00

 • Zabawy wyciszające,rozwijające pamięć i koncetrację, sprawność manualną
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Podstawa Programowa realizowana jest od godziny 8:00 do godziny 13:00

do góry