O Szkole

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie

Historia naszej szkoły sięga czasów powojennych. To po II wojnie światowej okazało się, że Publiczna Szkoła Powszechna w Godowie nie wystarcza, by sprostać potrzebom wsi. Jednak dopiero w 1958 roku zdecydowano o powstaniu nowego budynku placówki, obecnej szkoły. Przyczynili się do tego Florian Prachowski - ówczesny kierownik szkoły w Godowie i Ferdynand Herok, ówczesny Kurator Okręgu Szkolnego w Katowicach. To na polecenie tego drugiego Inspektorat Oświaty w Wodzisławiu Śląskim opracował wszelkie założenia i dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie budowy szkoły. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 1959 roku, a 8 stycznia 1961 roku oddano szkołę do użytku. W budowę placówki zaangażowało się miejscowe społeczeństwo, władze szkolne i polityczne. Szkoła była jedną z pierwszych placówek typu „Pomniki Tysiąclecia”. Kierownikiem, a od 1972 roku dyrektorem szkoły został Florian Prachowski.

Warto wspomnieć, że do 1979 roku w budynku szkoły mieściło się również przedszkole. Ciekawostką jest to, że pierwsi uczniowie, którzy rozpoczęli naukę zimą 1961 roku uczęszczali jeszcze do siedmioklasowej szkoły podstawowej, a ci, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 1961 roku, chodzili już do ośmioklasowej.

W 1972 roku wybudowano przy szkole pierwsze w gminie boisko asfaltowe do piłki ręcznej i siatkówki. W 1974 roku ufundowany został sztandar szkoły. Od 1 lipca 1975 roku placówka stała się szkołą gminną, która pełniła funkcję nadzorczą wobec pozostałych szkół i przedszkoli w gminie. Tym samym dyrektor Szkoły w Godowie był jednocześnie Gminnym Dyrektorem Szkół i bezpośrednio podlegał Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach.

Funkcję Gminnego Dyrektora Szkół, a zarazem dyrektora Szkoły w Godowie pełnił wówczas Andrzej Adamczyk. Wspomagała go zastępczyni Gminnego Dyrektora Szkół ds. Wychowawczych Aurelia Tomas. Było tak do 31 sierpnia 1984 roku, kiedy zlikwidowano funkcję gminnego dyrektora szkół. Andrzej Adamczyk pełnił funkcję dyrektora szkoły do 2004 roku. Jego następczynią została Barbara Brzezińska, która pełni tę funkcję do dziś.

Uchwałą nr XVII/128/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godowie wraz z Publicznym Przedszkolem w Godowie staliśmy się Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Godowie.

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu projektach i programach. Część z nich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Są to m.in: europejski program edukacyjny „Pewniak”, „Radosna Szkoła”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

Od 2013 roku w naszej szkole przeprowadzana była termomodernizacja połączona z budową przedszkola i sali gimnastycznej, którą ukończono w 2015r. Odtąd nasz zespół tworzy przedszkole i szkoła podstawowa z nowoczesną salą gimnastyczną.

do góry