Innowacje

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 20/19

 

 

 

Lista innowacji

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie

rok szkolny 2019/20

 

Lp.

Nazwisko i imię

innowacja

klasa

Termin realizacji

rodzaj

1.

Sygut

Mariola

Zajęcia o radzeniu sobie ze stresem i kształceniu swojego charakteru.

 

VI b

rok szkolny 2019/20

programowa

2.

Zozoworek

Izabel

Klasyka w TIK-ach

IV, VII

VIIIa i VIIIb

rok szkolny 2019/20

metodyczna

3.

Parzych

Ewelina

Odkrywamy świat muzyki z bum rurkami.

 

I -III

do

20.06.2020

organizacyjna

4.

Ostrzołek

Wiesława

Taniec w życiu małego człowieka.

 

III b

do

20.06.2018

programowa

5.

Praca zbiorowa

Sport to bardzo ważna sprawa

przedszkole

rok szkolny 2019/20

programowa

6.

Krzystała

Małgorzata

Słyszę, mówię, rozumiem…

przedszkole

rok szkolny 2019/20

programowa

7.

Mazur Anna

Krzystała M.

Godów, moja mała ojczyzna.

przedszkole

rok szkolny 2019/20

programowa

8.

Mazur Anna

Rduch Maryla

Przedszkolak miłośnikiem matematyki.

przedszkole

rok szkolny 2019/20

programowa

9.

Herman

Beata

Origami we wspieraniu edukacji

Kl. I-III

do

20.06.2022

programowa

10.

Skutela

Katarzyna

Nowe spojrzenie na stary kontynent.

Kl. VIIIa i VIIIb

rok szkolny 2019/20

programowa

11.

Chrzan

Justyna

Godów, moja mała ojczyzna

Kl. IV-VIII

rok szkolny

2019/20

programowa

 

  1. Wdrożenie innowacji rozpocznie się z dniem 18 września 2019r. i będzie obejmować uczniów przez kolejne lata nauki, aż do jej zakończenia.

  2. Zobowiązuje się dyrektora do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, materiałowych oraz środków finansowych, koniecznych do prawidłowej realizacji innowacji.

  3. Nauczyciele realizujący innowacje są zobowiązani do przedstawienia radzie pedagogicznej sprawozdania z jej realizacji.

 

Godów, dn. 12.09.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 19/18

 

 

 

Lista innowacji

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie

rok szkolny 2017/18

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

innowacja

klasa

Termin realizacji

rodzaj

1.

Sygut

Mariola

Zajęcia o lepszym poznaniu siebie i właściwych relacjach z innymi.

 

V b

20.06.2019

programowa

2.

Zozoworek

Izabel

Romans z Melpomeną.

 

VI, VII

20.06.2019

programowa

3.

Hudek

Katarzyna

Jesteśmy kreatywni i twórczy

 

I -III

20.06.2021

programowa

4.

Szymańska Lucyna

Język angielski z życia wzięty.

 

VII -VIII

20.06.2019

metodyczna

5.

Parzych

Ewelina

Odkrywamy świat muzyki z bum rurkami.

 

I -III

20.06.2020

organizacyjna

6.

Prochasek

Mirela

Misja młodzieży w wolontariacie.

 

VII

20.06.2019

organizacyjna

7.

Herman

Beata

Origami w wspieraniu edukacji.

 

II -III

20.06.2019

programowa

8.

Ostrzołek

Wiesława

Taniec w życiu małego człowieka.

 

I-III

20.06.2021

programowa

9.

Gardyan

Izabela

Przedszkolne kuchenne rewolucje.

 

przedszkole

20.06.2019

programowo-organizacyjna

10.

Anna Weideman- Pająk

Dagmara Marcol

Czym smakuje Śląsk

 

przedszkole

20.06.2019

programowa

 

  1. Wdrożenie innowacji rozpocznie się z dniem 17 września 2018r. i będzie obejmować uczniów przez kolejne lata nauki, aż do jej zakończenia.

  2. Zobowiązuje się dyrektora do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, materiałowych oraz środków finansowych, koniecznych do prawidłowej realizacji innowacji.

  3. Nauczyciele realizujący innowacje są zobowiązani do przedstawienia radzie pedagogicznej sprawozdania z jej realizacji.

 

Godów, dn. 12.09.2018r.

 

do góry