Unia Europejska - Projekty

SKO

22 Września 2022
SKO

W każdym roku szkolnym przybywają nowi członkowie. Celem działającej w naszej szkole Szkolnej Kasy Oszczędności jest propagowanie idei oszczędzania, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania, umiejętności szanowania pieniędzy i gospodarowania własnymi pieniędzmi. Całkiem niedawno do grona oszczędzających uczniów wstąpiła klasa II. Życzymy powodzenia w oszczędzaniu!

SKO

SKO

do góry