Strona główna/Przedszkole/Dla Rodziców/Projekt "Przedszkolak z książką w plecaku"

Projekt "Przedszkolak z książką w plecaku"

„PRZEDSZKOLAK Z KSIĄŻKĄ W PLECAKU”

Projekt edukacyjny zorganizowany przez Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Godowie.

Czas realizacji:

 • IX 2019 - VI 2020

Grupy przedszkolne:

 • Smerfy (3, 4 latki)
 • Żabki (4, 5 latki)
 • Misie (5, 6 latki)

Koordynatorzy:

 • mgr Małgorzata Krzystała - przedszkole
 • mgr Katarzyna Musioł - biblioteka

W czasach intensywnego rozwoju techniki, nasze dzieci już od najmłodszych lat są zasypywane sprzętem elektronicznym. Wpływa to niekorzystnie na rozwój małego człowieka. Coraz częściej obserwuje się u dzieci zahamowany rozwój społeczno-emocjonalny, opóźnienia w rozwoju mowy, ubogi zasób słownictwa. Ponadto z rozmów, zabaw i zajęć dydaktycznych wynika, iż znajomość najbardziej popularnych bajek jest znikoma wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi wskazują pozytywny wpływ czytania bajek na rozwój małego dziecka.
W wyniku obserwacji powstał pomysł propagowania czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt powstał w oparciu o wieloletnią współpracę przedszkola z biblioteką w Godowie. Dzieci każdego roku uczestniczyły w zajęciach czytelniczych organizowanych zarówno w przedszkolu jak i w bibliotece. Ponadto aktywnie uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, realizujemy program czytelniczy „Książka krainą wyobraźni”, a chętni rodzice goszczą w naszym przedszkolu, by przeczytać ulubioną bajkę. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego rodzaju aktywnościach, największą atrakcją jest jednak wizyta w bibliotece. Wspólnie spędzony czas oraz opowieści innych przedszkolaków, którzy są stałymi czytelnikami zrodziło pomysł nawiązania stałej współpracy oraz opracowanie niniejszego projektu.

Założenia projektu:

 1. Projekt opracowany został w oparciu o aktualną podstawę programową zatwierdzoną przez MEN.
 2. Projekt powstał przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Godowie w porozumieniu z Dyrekcją ZSP w Godowie.
 3. Projekt kierowany jest do dzieci przedszkolnych.
 4. Projekt zakłada propagowanie czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.
 5. W projekcie biorą udział cztery grupy przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) z Przedszkola Publicznego przy ZSP w Godowie.
 6. Dzieci z grup starszych tj. 4, 5 i 6 latki raz w miesiącu odwiedzają siedzibę biblioteki gdzie wypożyczają książki, natomiast dzieci najmłodsze (3 latki) biorą udział w zajęciach zorganizowanych na terenie placówki z udziałem pań bibliotekarek.
 7. Rodzice zostają zapoznani z regulaminem projektu.
 8. Każde dziecko posiada własną kartę czytelnika. Karta zostaje założona osobiście przez rodzica dziecka w siedzibie biblioteki lub na terenie przedszkola w obecności przedstawiciela biblioteki w ustalonym terminie.
 9. W przypadku, gdy dziecko nie posiada karty bibliotecznej (rodzic nie jest zainteresowany założeniem karty bibliotecznej) może ono w czasie wizyty w bibliotece wybrać książkę, jednak nie może ona zostać zabrana do domu dziecka (książka zostaje pod opieką wychowawcy grupy i przeczytana w przedszkolu).
 10. Każde dziecko posiadające kartę biblioteczną może wypożyczyć do 5 książeczek.
 11. Dziecko zapisane do biblioteki otrzymuje „Kartę Małego Czytelnika”. Za wypożyczone jednorazowo 3 książeczki dziecko otrzymuje naklejkę, którą wkleja do „Karty małego czytelnika”.
 12. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania terminów zwrotu książek do biblioteki. Termin zwrotu książek można przedłużać w zależności od potrzeb.
 13. Grupy przedszkolne odwiedzają bibliotekę raz w miesiącu (każdy drugi wtorek miesiąca), gdzie dzieci biorą udział w zajęciach czytelniczych oraz wypożyczają książki.
 14. O zbliżającym się terminie wizyty w bibliotece informuje koordynator projektu na tablicy informacyjnej.
 15. Dziecko może odwiedzać i wypożyczać książki w bibliotece dowolną ilość razy w miesiącu.
 16. Wizyty odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 17. Program zostaje zakończony wewnątrzprzedszkolnym konkursem plastyczno-literackim

Plan dokumentacji:

 • Porozumienie pomiędzy Dyrekcją Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, a Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie.
 • Harmonogram wizyt w bibliotece i zajęć w przedszkolu.
 • Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastyczno-literackiego. 

Ewaluacja projektu:

 • Sprawozdanie końcowe.
 • Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno-literacki.

Cel główny projektu:

 • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przeszklonym.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie nawyków czytelniczych,
 • zapoznanie z biblioteką, jako miejscem do spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych i aktorskich,
 • poszerzanie słownictwa,
 • kształtowanie nawyku dbania o książki,
 • kształtowanie nawyku wypożyczania książek,
 • doskonalenie umiejętności słuchania, czerpania z tego wiedzy i przyjemności,
 • rozbudzanie ciekawości świata oraz wyobraźni.
 • kształtowanie nawyku czytania bajek przed snem,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • wyrabianie nawyku obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Metody, formy i środki realizacji projektu:

 • zajęcia czytelnicze organizowane w bibliotece i przedszkolu,
 • wizyty w bibliotece,
 • wypożyczanie książek.

HARMONOGRAM WIZYT I SPOTKAŃ W RAMCH PROJEKTU CZYTELNICZEGO „PRZEDSZKOLAK Z KSIĄŻKĄ W PLECAKU”

Wizyty przedszkolaków z grup „Żabki” i „Misie” odbywać się będą w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach od 9:00 do 11:30.
W grupie najmłodszej spotkania z panią bibliotekarką odbywać się będą w przedszkolu, w każdy trzeci poniedziałęk miesiąca.
Termin odwiedzin może ulec zmianie w zależności od sytuacji, np. niesprzyjająca pogoda.

Planowana data wizyty grup starszych w bibliotece Planowane spotkanie w przedszkolu w grupie Krasnoludki
17.09 16.09
15.10 14.10
19.11 18.11
17.12 16.12
   
   

 

do góry